transport zwłok niemiec


Międzynarodowy transport zwłok
Transport zwłok oraz szczątek z zagranicy to w wielu kulturach długoletni zwyczaj. Pewne religie dostrzegają to jako formę szacunku dla zmarłych, w trakcie gdy inni rozważają to za czyn braku szacunku. Transport zwłok i szczątków z odmiennych krajów może pokazać szacunek znaczący dla zmarłych, jednakże może być to kosztowne, długookresowe i kontrowersyjne. Ostatecznie wybór polega na oddaniu czci umarłym i zapewnieniu innym przejścia żałoby. Sprowadzanie zwłok z zagranicy pozwala też na upamiętnienie zmarłych w sposób dla nich znaczący. międzynarodowy transport zwłok Jest to strategia na uczczenie ich pamięci i wyborów życiowych, a zarazem sprowadzenie ich do domu. Poniektórzy widzą w tym sposób na wręczenie hołdu kulturze oraz religii zmarłego. Sprowadzanie zwłok z zagranicy to sposób na okazanie miłości oraz szacunku dla bliskiej osoby w wyjątkowy sposób. Poniektórzy ludzie mogą czuć się nieswojo honorując w ten sposób śmierć cudzoziemca, dlatego należy go stosować tylko wówczas, gdy rodzina i przyjaciele mogą pomóc. Obdarzanie czci komuś, kto żył poza granicami kraju nie zawsze jest przez każdych poważane, szczególnie, jeżeli w chwili śmierci zamieszkiwał w tym kraju. Międzynarodowy transport zwłok może być sposobem na nagrodzenie zmarłych w sposób dla nich znaczący. Szczątki osób, które zamieszkiwały za granicą, mogą być przewiezione do kraju ojczystego w celu właściwego pochówku czy kremacji. Daje też rzadką możliwość do pochówku z ludźmi innych ras i religii. Jest to przede wszystkim ważne dla osób o różnym pochodzeniu etnicznym i religijnym, które nie są prezentowane na tradycyjnych cmentarzach. Sprowadzanie zwłok z zagranicy pozwala na ich pochówek albo kremację w stylu i z znakami religijnymi własnego kraju. Pozwala ponadto na bardziej stosowny pochówek lub kremację szczątków, którymi nie opiekowała się rodzina zmarłego. Aczkolwiek koszty transportu zwłok z Niemiec ponosi ubezpieczyciel, jeżeli go nie ma, to rodzina umarłego. Dodatkowo pojazdy przeznaczone do transportu zwłok muszą spełnić niesłychanie restrykcyjne wymagania techniczne i sanitarne.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Wołomin